Dr. Carlos Magriñá

Amb més de 30 anys d’experiència, el Dr. Carlos Magriñá ha tractat amb èxit a milers de pacients a tot el món, de totes les edats.

Biografia

El Dr. Carlos Magriñá Veciana es va llicenciar a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona amb la qualificació d’excel·lent en 1981. Aquest mateix any va aconseguir el lloc número 56 en la convocatòria MIR. Va ser el primer metge a escollir l’especialitat d’ Otorrinolaringologia (ORL) aquest any a tota Espanya, i va triar el C. S. de la Vall d’Hebron, a Barcelona, al servei del Dr. Pere Quesada Marín. Així mateix es va examinar a Londres el juliol de 1981 per homologar el seu títol de medicina als Estats Units (ECFMG i VQE).

Des de llavors està col·legiat al Col·legi de Metges de Barcelona amb el nùmero 17.796 i és membre de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques, així com de l’Acadèmia Espanyola d’ Otorrinolaringologia i Cirurgia Cèrvico-Facial des de 1983. També és membre de l’Acadèmia Americana d’Otorrinolaringologia i Cirurgia Plàstica Facial.

El Dr. Carlos Magriña és Vicepresident Executiu de la Societat Internacional de faringo-laringo-Bronco-Esofagologia, així com de l’Acadèmia Europea de Cirurgia Plàstica Facial i de l’Acadèmia Europea de Rinologia.


La consulta del Dr. Magriñá


Educació

Graduat MD, 1981 i Especialista en Otorinolaringologia.

Experiència

Cirurgia plàstica fellowship St Gallem, Switzerland, 1989.
Pràctiques: Mayo Clinic, Rochester, Mn. 1981-1986.
Children’s Hospital, Pittsburg, 1987.

Ensenyament

2001 – Professor of the Masters course at Menendez Pelayo University.
1986 – Autonomous University of Barcelona.
1981 – Education Commission for Foreign Medical Students (ECFMV, VQE).

 


Afiliació

American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS).
American Association Facial Plaste (AAFP).
European Academy of Facial Plaste (EAFP).
European Plastology Society (EPS).
– Spanish and Catalan Otology Society.


Idiomes

Anglès, Espanyol, Francès, Català, Italià i Portuguès.